Hvad er pinse?

Pinse er den kristne kirkes fødselsdag. Begivenheden er også en jødisk fest. Fejringen markerer indvielsen af nye medlemmer til tjenesten. Du undrer dig måske over, hvad der gør denne dag så speciel. Følgende artikel vil give dig et grundlæggende overblik over dagen. Når du forstår betydningen af dagen, vil du kunne fejre den i overensstemmelse hermed.

Pinsen er den kristne kirkes fødselsdag

Pinsen betragtes som den kristne kirkes fødselsdag, da det er den dato, hvor apostlene spredte budskabet om Jesus. Det markerer også det tidspunkt, hvor Helligånden steg ned over dem efter påske. Efter opstandelsen gik apostlene ud for at prædike Jesu budskab til alle mennesker på forskellige sprog.

Datoen er også kendt som "årets halvtredsindstyvende dag", fordi den falder 50 dage efter påsken, den jødiske fest, der fejrer de første frugter af kornhøsten. På denne dag steg Helligånden ned over Jesu apostle og fyldte dem med åndelige gaver. I dag fejrer mange kirker denne dato som kirkens fødselsdag.

Pinsen er en vigtig fest for den kristne kirke. Den markerer begyndelsen på kirkens mission til verden. De kristne fejrer på denne dag Helligåndens gave, som var det tredje medlem af Treenigheden. Apostlen Peter holdt en prædiken på dette tidspunkt, som førte til omvendelse af 3.000 jøder.

På pinsedagens aften holdes der en særlig bønneret kaldet den knælende bøn. Gudstjenesten indeholder tre sæt lange poetiske bønner, der er komponeret af Basilius den Store. Gudstjenesten indebærer fuld nedkastelse, hvilket tidligere var forbudt indtil Pascha. Desuden afsluttes gudstjenesten med en bøn for alle mennesker i helvede.

Det er en jødisk fest

Den jødiske pinsefest, som falder 50 dage efter påsken, er en vigtig begivenhed i den jødiske kalender. Det jødiske folk fra hele Romerriget kom til Jerusalem på denne dag for at fejre Jesu opstandelse. Man mener, at apostlene forkyndte de gode nyheder om Guds frelse på denne dag. Som følge heraf skabte begivenheden stor opsigt. Det menes også, at Gud gav Toraen til Moses på pinsedagen, så festivalen fejrer også denne begivenhed.

Pinse bliver ofte forvekslet med den jødiske helligdag Shavuot, som er forbundet med overrækkelsen af Toraen på Sinai. Dette er en fejl. Shavuot er en separat fest. Pinse er det græske ord pentekoste, der betyder "halvtreds", og den markerer afslutningen på udvandringen og skabelsesberetningen i Første Mosebog. Det jødiske folk var forpligtet til at tage på pilgrimsrejse til Jerusalem i denne periode.

Det jødiske folk plejede at fejre pinsen på to måder. For det første var det en pilgrimsfest, hvilket betød, at alle voksne jøder personligt skulle tage til Jerusalem for at fejre den. For det andet havde de visse ritualer og ofre, som de skulle udføre. Et af disse ritualer omfattede spisning af hvedebrød, som blev bagt af friskhøstet hvede.

Desuden er pinsen også kendt som Shavuot og fejres på den 50. dag efter påsken. I denne periode skulle jøderne møde op for Herren i Jerusalem.

Det markerer, at nye medlemmer blev sat i tjeneste

Pinsen er en vigtig kristen fest, som markerer indvielsen af nye medlemmer i tjenesten. Den første kirke blev grundlagt under denne fest, som ofte fejres den anden søndag efter påske. I det første århundrede var pinsen ikke så kendt som julen, men den var en vigtig begivenhed i den tidlige kristne kirke. Faktisk var det den primære dag for dåb i den tidlige kirke. De nyligt døbte blev undervist i den grundlæggende kristne lære, modtog sakramenterne og blev derefter forberedt til at påtage sig tjenesten. I dag markerer pinsen, at nye disciple får deres opgave, og at kirken får til opgave at støtte dem.

Denne indsættelse markerer begyndelsen på Åndens dispensation. Denne ånd virker på forskellige måder i hver enkelt kristen på forskellig vis. Ånden blev først manifesteret i Jesus og senere i apostlene. Helligånden oplyste dem til at udføre deres tjeneste. Denne bemyndigelse fremgår af hele Apostlenes Gerninger.

Helligånden gav også disciplene kraft til at udføre den store befaling. Efterhånden som Helligånden kom ned over apostlene, begyndte den at virke i de troendes lokale legeme. Denne indvielse af nye medlemmer er en af de vigtigste begivenheder i kirkens liv. Som sådan er det vigtigt at udstyre alle medlemmer med de nødvendige færdigheder og den nødvendige forståelse for at udføre Guds mission.

Pinse er en glædelig begivenhed for kristne. Det er den lejlighed, hvor Helligånden blev sendt til verden for at udføre Jesu mission. I Johannes 14,26 havde Ånden lovet at virke i kirken. Disciplene blev ikke overrasket over denne nye tjeneste. Jesus havde trods alt forberedt dem på det.Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin